Ακολουθίες Εορτών

Ακολουθίες εορτών όλου του έτους,
 
Μ. Εβδομάδα - Μ. Τετάρτη
  • Αποθήκευση 58%
ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ - Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ
12.00 5.00
       
Μ. Εβδομάδα - Μ.Πέμπτη
  • Αποθήκευση 57%
ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ - Μ. ΠΕΜΠΤΗ
14.00 6.00
 
 
Μ. Εβδομάδα - Μ.Δευτέρα
  • Αποθήκευση 58%
ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ - Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ
12.00 5.00
         
 
Κυριακή του Τυφλού
  • Αποθήκευση 53%
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ
15.00 7.00
       
Κυριακή των Μυροφόρων
  • Αποθήκευση 53%
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
15.00 7.00
 
 
  • Αποθήκευση 53%
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
15.00 7.00
   
Κυριακή του Παραλύτου
  • Αποθήκευση 53%
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ
15.00 7.00
   
Κυριακή της Σαμαρείτιδος
  • Αποθήκευση 53%
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ
15.00 7.00