Ακολουθίες Εορτών

Ακολουθίες εορτών όλου του έτους,
 
Άγιος Θεόδωρος ο Τήρων
  • Αποθήκευση 50%
ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΤΗΡΩΝΟΣ
12.00 6.00
         
     
Μ. Εβδομάδα - Μ.Δευτέρα
  • Αποθήκευση 58%
ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ - Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ
12.00 5.00
   
Μ. Εβδομάδα - Μ.Πέμπτη
  • Αποθήκευση 57%
ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ - Μ. ΠΕΜΠΤΗ
14.00 6.00
 
     
Μ. Εβδομάδα - Μ. Τετάρτη
  • Αποθήκευση 58%
ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ - Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ
12.00 5.00
   
Μ.Εβδομάδα - Μ.Τρίτη
  • Αποθήκευση 58%
ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ - Μ. ΤΡΙΤΗ
12.00 5.00
 
     
Ψυχοσάββατο προ Αποκρεώ
  • Αποθήκευση 55%
ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΟ ΑΠΟΚΡΕΩ
20.00 9.00