Ακολουθίες Εορτών

Ακολουθίες εορτών όλου του έτους,
           
     
Κυριακή της Αναστάσεως
  • Αποθήκευση 53%
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
15.00 7.00
   
Κυριακή της Πεντηκοστής
  • Αποθήκευση 53%
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
15.00 7.00
 
 
Κυριακή της Σαμαρείτιδος
  • Αποθήκευση 53%
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ
15.00 7.00
   
Κυριακή του Παραλύτου
  • Αποθήκευση 53%
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ
15.00 7.00
   
  • Αποθήκευση 53%
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
15.00 7.00
 
 
Κυριακή των Μυροφόρων
  • Αποθήκευση 53%
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
15.00 7.00
       
Κυριακή του Τυφλού
  • Αποθήκευση 53%
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ
15.00 7.00