Ακολουθίες Εορτών

Ακολουθίες εορτών όλου του έτους,
 
Ψυχοσάββατο προ Πεντηκοστής
  • Αποθήκευση 53%
ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΟ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
15.00 7.00
   
Ψυχοσάββατο προ Αποκρεώ
  • Αποθήκευση 55%
ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΟ ΑΠΟΚΡΕΩ
20.00 9.00
     
 
Υπαπαντή του Κυρίου
  • Αποθήκευση 53%
ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
15.00 7.00
   
Τρεις Ιεράρχες - 30 Ιανουαρίου
  • Αποθήκευση 53%
ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ
15.00 7.00
   
  • Αποθήκευση 50%
ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
14.00 7.00
 
 
Ταξιάρχες Μιχαήλ & Γαβριήλ
  • Αποθήκευση 53%
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ
15.00 7.00
   
Τα Άγια Θεοφάνεια
  • Αποθήκευση 53%
ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
15.00 7.00
   
Άγιοι Δώδεκα Απόστολοι
  • Αποθήκευση 53%
ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
15.00 7.00
 
         
Σύλληψις της Αγίας Άννης
  • Αποθήκευση 53%
ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ
15.00 7.00